จินฮั้วเฮง แปลงโฉมทอง Segmentation เจาะวัยรุ่น

วันที่ 07 มีนาคม 2555

     จินฮั้วเฮง แปลงโฉมทอง Segmentation เจาะวัยรุ่น

 

http://chinhuaheng.com/images/slide/img_03img.png

  

   ห้างทองชื่อดัง "จินฮั้วเฮง" ปรับตัวสู่ยุคใหม่ทันสมัยจับตลาดวัยรุ่น กลยุทธ์ Market Segmentation
   
   ออกแบบเครื่องประดับทองให้รับกับรสนิยมคนรุ่นใหม่ ปูทางขยายฐานลูกค้า ใช้จุดแข็งความน่าเชื่อถือจากแบรนด์
   
   ปรับภาพลักษณ์สินค้าด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ พร้อมโปรโมชั่น สู่กระแสร้านทองแบรนด์ใหม่ขยายตามโมเดอร์นเทรด

     

   จินฮั้วเฮงเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวของร้านทองรูปแบบ เดิมที่เห็นได้ชัดเชนสำหรับการตลาดเชิงรุก  
   

   การปรับตัวของจินฮั้วเองเพื่อเจาะฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น  พัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ เน้นลวดลายสมัย
   
   ลดสีสันที่ฉูดฉาดของทองลง ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ปัจจุบันออกสินค้าใหม่จำนวน 5 ชุด
   
   และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด

    

 

   การทำตลาดทองคำเพราะเจาะถึงกลุ่มวัยรุ่น เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีโอกาส ขึ้นอยู่กับการพัฒนาลวดลาย
   
   และสินค้าให้เหมาะสม ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อตามความชอบ และตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ ต่างจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิมที่พิจารณา
   
   ข้อมูลหลายด้านประกอบการตัดสินใจ ทั้งเรื่องราคา ค่ากำเหน็จ และมูลค่าการรับซื้อคืน
   
     

   การเติบโตของร้านทองในพื้นที่ค้าปลีกเป็นทิศทางที่ดี เพราะมีความสะดวกในการเข้าถึง แต่การจะแตกสาขาสู่พื้นที่ดังกล่าว
   
   จำเป็นต้องคำนึงถึงแบรนด์ ความรู้จัก และรากเหง้าของธุรกิจ ซึ่งหมายถึงเยาวราช ร้านทองในโมเดอร์นเทรดที่จะขยายสู่
   
   พื้นที่ค้าปลีกส่วนใหญ่จึงมักจะอ้างอิง ถึงสาขาที่เยาวราชเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยเสมอ
   
   เพราะแบรนด์มีผลสำคัญทั้งต่อการตัดสินใจซื้อและมูลค่าในการขายคืน

    

 

   
   ทองคุณภาพต้องย่านเยาวราช?

ร้านจินฮั้วเฮง จัดได้เป็นร้านทองแห่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจทองคำที่มีแหล่งใหญ่ในย่านไชน่าทาวน์ของไทย หรือ เยาวราช
  

   นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี เจ้าของร้าน เป็นนายกสมาคมผู้ค้าทองคำ ที่มีสายสัมพันธ์กับร้านทองเก่าแก่ในย่านเดียวกัน

อาทิ ฮั่วเซ่งเฮง, ทองใบ, โต๊ะกัง, เลี่ยงเซ่งเฮง, โซวเซ่งเฮงและเล่งหงษ์  

   กลุ่มร้านทองเยาวราชจัดว่าเป็นผู้ค้าทองมีคุณภาพ ด่งบมาตรฐานค่าความบริสุทธิ์ 96.5% หรือ 23K โดยประมาณ
   
   มีความแข็งเพียงพอ ไม่ขาดง่าย สามารถรักษารูปทรงให้คงทนแต่มีความอ่อนตัวสำหรับการตบแต่ง สามารถรักษาสีสันและ
   
   ความวาวของทองคำบริสุทธิ์ไว้ได้ ร้านทองเยาวราชจึงเป็นแหล่งทองที่มีชื่อเสียงของคนไทย และชาวต่างชาติ

 

   การรักษามาตรฐานทอง 96.5% ต้องใช้ทองประสานที่มีค่าความบริสุทธิ์สูง ช่างทองต้องมีฝีมือ ทองรูปพรรณของร้านทองใน
   
   เยาวราช จึงมักมีค่ากำเหน็จที่สูงกว่าร้านทองทั่วไป มักไม่ค่อยยอมลดค่ากำเหน็จให้กับลูกค้า แต่แม้จะแพงกว่าที่อื่นร้านทอง
   
   ย่านเยาวราชกลับมีลูกค้าจำนวนมาก แม้ไม่มีช่างทองประจำ ส่วนใหญ่ใช้บริการช่างทองอิสระเบิกทองคำแท่งและทอง
   
   ประสานไปผลิตตามใบสั่ง
   
   
   
   

    
      ทองรูปพรรณที่สั่งผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนและ ตอกรอยสัญลักษณ์ของร้านลงไป เป็นตราที่เป็นได้รับการ
   
   ยอมรับของบรรดาร้านทองใหญ่ด้วยกัน ส่วนหนึ่งของการรับรองมาตรฐานที่รับรู้กันภายในหมู่ผู้ค้าทอง ประกันราคารับซื้อ
   
   คืนและไม่รับของแปลกปลอม เพราะถือว่าสูญเสียมาตรฐาน

  

   การปรับตัวสู่ยุคทางรูปพรรณรับตลาดวัยรุ่น แนวทางใหม่ ที่ห้างทองเก่าแก่ต้องดำเนินการทั้งการสร้างตลาด
   
   และเน้นคุณภาพควบคู่กันไป

     

   ที่มา : computertoday.net

 

© บริษัท ห้างขายทอง จินฮั้วเฮง จำกัด Powered by KRE Studio.